Wpływ zmian klimatu na stan zdrowia – identyfikacja i ocena zagrożenia czynników klimatycznych oraz klimatozależnych.

Wpływ zmian klimatu na stan zdrowia – identyfikacja i ocena zagrożenia czynników klimatycznych oraz klimatozależnych.

Rejestracja
Uczestnik
Rejestracja zakończona 07.11.2019 14:00
zakończona

Opis wydarzenia
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
 ZAPRASZA do wzięcia w udziału w konferencji: Wpływ zmian klimatu na stan zdrowia – identyfikacja 
 i ocena zagrożenia czynników klimatycznych oraz klimatozależnych .
  Szanowni Państwo,Konferencja skierowana jest do przedstawicieli: 
 •           Ministerstwa Zdrowia, 
 •           Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 •           jednostek ochrony zdrowia, 
 •           organów władzy samorządowej, 
 •           Ministerstwa Środowiska, 
 •           Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
 •           jednostek naukowych, 
 •           placówek  oświatowych,
 •           mediów.
   
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z oceną wpływu warunków i zmian klimatycznych na stan zdrowia ludności w Polsce. Zagrożenia klimatyczne identyfikowane poprzez wzrost temperatury, zmiany reżimu termiczno-opadowego oraz częstotliwość i nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych (m. in. fale upałów, mrozy, deszcze nawalne, opady gradu, burze, trąby powietrzne oraz silne wiatry) wpływają na zdrowie publiczne zarówno w sposób bezpośredni (urazy, obrażenia, utrata zdrowia i życia ludzi), jak i pośredni (zniszczenia infrastruktury, trudności aprowizacyjne i ekonomiczne, degradacja ekosystemów). 

 Zmiany klimatu mogą też pośrednio wpływać na zdrowie ludzi poprzez wzrost zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (wzrost stężeń ozonu latem, susze i wtórne pylenie) i wody (rozwój mikroorganizmów np. bakterii z rodzaju Vibrio i Legionella, mogących być przyczyną epidemii wodozależnych). Obserwowane skutki mogą występować natychmiast (np. urazy w wyniku zjawisk ekstremalnych) lub z opóźnieniem, mogą też utrzymywać się przez dłuższy czas (np. zmiany związane z falami upałów i powodziami oraz chorobami wektorowymi przenoszonymi m.in. przez kleszcze).

 Spotkanie z Państwem stwarza możliwość przybliżenia tych zagadnień oraz dyskusji, ponieważ w najbliższych latach skutki zmian klimatu w Polsce mogą stać się coraz bardziej odczuwalne, dlatego też zmiany klimatyczne należy postrzegać jako ryzyko, które powinno być uwzględniane przy tworzeniu odpowiednich mechanizmów regulacyjnych i planów działań zapobiegawczych.  Miło nam będzie spotkać się z Państwem w Łodzi. 
Konferencja  odbędzie się 08.11.2019 roku w Łodzi w Iness Hotel przy ul. Wróblewskiego 19/23.                          
Udział w konferencji  jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest dokonanie rejestracji do 05.11.2019 r. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 530992640.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
 
 
 
Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
08.11.2019 09:30
Zakończenie:
08.11.2019 14:00

INESS HOTEL Łódź, ul. Wróblewskiego 19/23

Pokaż na mapie

Strona rejestracji:
https://konferencjazmianyklimatu.konfeo.com

Udostępnij znajomym

Organizator

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

olga.siekanska@uphotel.eu

530992640

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą Polityką Prywatności
pl